ATIK KODLAR VE AÇIKLAMALARI
ATIK ADI
AÇIKLAMA
010101
Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010102
Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010306
01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
TEHLİKESİZ
010308
01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
TEHLİKESİZ
010309
01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
TEHLİKESİZ
010399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
010408
01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
TEHLİKESİZ
010409
Atık kum ve killer
TEHLİKESİZ
010410
01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
TEHLİKESİZ
010411
01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010412
01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
TEHLİKESİZ
010413
01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
010504
Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları
TEHLİKESİZ
010507
01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
TEHLİKESİZ
010508
01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
TEHLİKESİZ
010599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020101
Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020102
Hayvan dokusu atıkları
TEHLİKESİZ
020104
Atık plastikler (ambalajlar hariç)
TEHLİKESİZ
020107
Ormancılık atıkları
TEHLİKESİZ
020109
02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
TEHLİKESİZ
020110
Atık metal
TEHLİKESİZ
020199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020201
Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020202
Hayvan dokusu atığı
TEHLİKESİZ
020203
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020204
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020302
Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020303
Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020305
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020401
Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
TEHLİKESİZ
020402
Standart dışı kalsiyum karbonat
TEHLİKESİZ
020403
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020501
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020502
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020601
Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020602
Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020603
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020701
Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020702
Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020703
Kimyasal işlem atıkları
TEHLİKESİZ
020704
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020705
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020799
Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
TEHLİKESİZ
030101
Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1)
TEHLİKESİZ
030105
03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1)
TEHLİKESİZ
030199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
030299
Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları
TEHLİKESİZ
030301
Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1)
TEHLİKESİZ
030302
Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
TEHLİKESİZ
030305
Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
TEHLİKESİZ
030307
Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
TEHLİKESİZ
030308
Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
030309
Kireç çamuru atığı
TEHLİKESİZ
030310
Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
TEHLİKESİZ
030311
03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
030399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
040101
Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
040102
Kireçleme atıkları
TEHLİKESİZ
040104
Krom içeren sepi şerbeti
TEHLİKESİZ
040105
Krom içermeyen sepi şerbeti
TEHLİKESİZ
040106
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
TEHLİKESİZ
040107
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
TEHLİKESİZ
040108
Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
TEHLİKESİZ
040109
Perdah ve boyama atıkları
TEHLİKESİZ
040199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
040209
Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
TEHLİKESİZ
040210
Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
TEHLİKESİZ
040215
04 02 14 dışındaki perdah atıkları
TEHLİKESİZ
040217
04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
TEHLİKESİZ
040220
04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
040221
İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
TEHLİKESİZ
040222
İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
TEHLİKESİZ
040299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
050110
05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
050113
Kazan besleme suyu çamurları
TEHLİKESİZ
050114
Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
050116
Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
TEHLİKESİZ
050117
Bitüm
TEHLİKESİZ
050199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
050604
Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
050699
Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
TEHLİKESİZ
050799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060314
06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
TEHLİKESİZ
060316
06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
TEHLİKESİZ
060399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060503
06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
060603
06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
TEHLİKESİZ
060699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060899
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060902
Fosforlu cüruf
TEHLİKESİZ
060904
06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
TEHLİKESİZ
060999
06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
TEHLİKESİZ
061099
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
061101
Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
TEHLİKESİZ
061199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
061303
Karbon siyahı
TEHLİKESİZ
061399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070112
07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070199
Başka şekilde tanımlanmayan atıklar
TEHLİKESİZ
070212
07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070213
Atık plastik
TEHLİKESİZ
070215
07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
TEHLİKESİZ
070217
07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
TEHLİKESİZ
070299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070312
07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070412
07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070512
07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070514
07 05 13 dışındaki katı atıklar
TEHLİKESİZ
070599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070612
07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070712
07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080112
08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
TEHLİKESİZ
080114
08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
TEHLİKESİZ
080116
08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
TEHLİKESİZ
080118
08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
080120
08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
TEHLİKESİZ
080199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080307
Mürekkep içeren sulu çamurlar
TEHLİKESİZ
080308
Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
TEHLİKESİZ
080313
08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
TEHLİKESİZ
080315
08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
TEHLİKESİZ
080318
08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
TEHLİKESİZ
080399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080410
08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
TEHLİKESİZ
080412
08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
TEHLİKESİZ
080414
08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
TEHLİKESİZ
080416
08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
TEHLİKESİZ
080499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
090107
Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı
TEHLİKESİZ
090108
Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
TEHLİKESİZ
090110
Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
TEHLİKESİZ
090112
09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
TEHLİKESİZ
090199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100101
(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
TEHLİKESİZ
100102
Uçucu kömür külü
TEHLİKESİZ
100103
Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
TEHLİKESİZ
100105
Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
TEHLİKESİZ
100107
Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
TEHLİKESİZ
100115
10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
TEHLİKESİZ
100117
10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
TEHLİKESİZ
100119
10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
TEHLİKESİZ
100121
10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
100123
10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
TEHLİKESİZ
100124
Akışkan yatak kumları
TEHLİKESİZ
100125
Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
TEHLİKESİZ
100126
Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
TEHLİKESİZ
100199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100201
Cüruf işleme atıkları
TEHLİKESİZ
100202
İşlenmemiş cüruf
TEHLİKESİZ
100208
10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
TEHLİKESİZ
100210
Haddehane tufalı
TEHLİKESİZ
100212
10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100214
10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100215
Diğer çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100302
Anot hurdaları
TEHLİKESİZ
100305
Atık alüminyum oksit
TEHLİKESİZ
100316
10 03 15 dışındaki köpükler
TEHLİKESİZ
100318
10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
TEHLİKESİZ
100320
10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
100326
10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100328
10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100330
10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
TEHLİKESİZ
100399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100410
10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100501
Birincil ve ikincil üretim cürufları
TEHLİKESİZ
100504
Diğer partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100509
10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100511
10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
TEHLİKESİZ
100599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100601
Birincil ve ikincil üretim cürufları
TEHLİKESİZ
100602
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
TEHLİKESİZ
100604
Diğer partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100610
10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100701
Birincil ve ikincil üretim cürufları
TEHLİKESİZ
100702
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
TEHLİKESİZ
100703
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
TEHLİKESİZ
100704
Diğer partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100705
Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100708
10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100804
Partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100809
Diğer cüruflar
TEHLİKESİZ
100811
10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
TEHLİKESİZ
100813
10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
TEHLİKESİZ
100814
Anot hurdası
TEHLİKESİZ
100816
10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
100818
10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100820
10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100899
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100903
Ocak cürufları
TEHLİKESİZ
100906
10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
100908
10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
100910
10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
100912
10 09 11 dışındaki diğer partiküller
TEHLİKESİZ
100914
10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
TEHLİKESİZ
100916
10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
TEHLİKESİZ
100999
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101003
Ocak cürufları
TEHLİKESİZ
101006
10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
101008
10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
101010
10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
101099
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101103
Cam elyaf atıkları
TEHLİKESİZ
101105
Partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
101110
10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
TEHLİKESİZ
101112
10 11 11 dışındaki atık camlar
TEHLİKESİZ
101114
10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
TEHLİKESİZ
101116
10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
TEHLİKESİZ
101118
10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101120
10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101201
Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
TEHLİKESİZ
101203
Partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
101205
Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101206
Iskarta kalıplar
TEHLİKESİZ
101208
Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
TEHLİKESİZ
101210
10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
TEHLİKESİZ
101212
10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
TEHLİKESİZ
101213
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur
TEHLİKESİZ
101299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101301
Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
TEHLİKESİZ
101304
Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
101306
Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
TEHLİKESİZ
101307
Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101310
10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
TEHLİKESİZ
101311
10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlıkompozit malzeme üretim atıkları
TEHLİKESİZ
101313
10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
TEHLİKESİZ
101314
Atık beton ve beton çamurları
TEHLİKESİZ
101399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
110110
11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
110112
11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
TEHLİKESİZ
110114
11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
TEHLİKESİZ
110199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
110203
Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
TEHLİKESİZ
110206
11 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları
TEHLİKESİZ
110299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
110501
Katı çinko
TEHLİKESİZ
110502
Çinko külü
TEHLİKESİZ
110599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
120101
Demir metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120102
Demir metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120103
Demir dışı metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120104
Demir dışı metal toz ve parçacıklar
TEHLİKESİZ
120105
Plastik yongalar ve çapaklar
TEHLİKESİZ
120113
Kaynak atıkları
TEHLİKESİZ
120199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
150203
15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
TEHLİKESİZ
160106
Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
TEHLİKESİZ
160112
16 01 11 dışındaki fren balataları
TEHLİKESİZ
160115
16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
TEHLİKESİZ
160116
Sıvılaştırılmış gaz tankları
TEHLİKESİZ
160117
Demir metaller
TEHLİKESİZ
160118
Demir olmayan metaller
TEHLİKESİZ
160119
Plastik
TEHLİKESİZ
160120
Cam
TEHLİKESİZ
160122
Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
TEHLİKESİZ
160199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
160214
16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
TEHLİKESİZ
160304
16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
TEHLİKESİZ
160306
16 03 05 dışındaki organik atıklar
TEHLİKESİZ
160505
16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
TEHLİKESİZ
160509
16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar
TEHLİKESİZ
160799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
160801
Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
TEHLİKESİZ
160803
Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
TEHLİKESİZ
160804
Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
TEHLİKESİZ
161002
16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları
TEHLİKESİZ
161004
16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler
TEHLİKESİZ
161102
16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
TEHLİKESİZ
161104
16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler
TEHLİKESİZ
161106
16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler
TEHLİKESİZ
170101
Beton
TEHLİKESİZ
170201
Ahşap
TEHLİKESİZ
170202
Cam
TEHLİKESİZ
170203
Plastik
TEHLİKESİZ
170401
Bakır, bronz, pirinç
TEHLİKESİZ
170402
Alüminyum
TEHLİKESİZ
170403
Kurşun
TEHLİKESİZ
170404
Çinko
TEHLİKESİZ
170405
Demir ve çelik
TEHLİKESİZ
170406
Kalay
TEHLİKESİZ
170407
Karışık metaller
TEHLİKESİZ
170411
17 04 10 dışındaki kablolar
TEHLİKESİZ
170506
17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
TEHLİKESİZ
170604
17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
TEHLİKESİZ
180107
18 01 06 dışındaki kimyasallar
TEHLİKESİZ
180109
18 01 08 dışındaki ilaçlar
TEHLİKESİZ
180201
Kesiciler (18 02 02 hariç)
TEHLİKESİZ
180203
Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
TEHLİKESİZ
180206
18 02 05 dışındaki kimyasallar
TEHLİKESİZ
180208
18 02 07 dışındaki ilaçlar
TEHLİKESİZ
190102
Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
TEHLİKESİZ
190114
19 01 13 dışındaki uçucu kül
TEHLİKESİZ
190116
19 01 15 dışındaki kazan tozu
TEHLİKESİZ
190118
19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
TEHLİKESİZ
190119
Akışkan yatak kumları
TEHLİKESİZ
190199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
190203
Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
TEHLİKESİZ
190206
19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları
TEHLİKESİZ
190210
19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
TEHLİKESİZ
190299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
190305
19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
TEHLİKESİZ
190307
19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
TEHLİKESİZ
190401
Vitrifiye edilmiş atıklar
TEHLİKESİZ
190404
Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
TEHLİKESİZ
190801
Elek üstü maddeler
TEHLİKESİZ
190802
Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
TEHLİKESİZ
190805
Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190809
Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
TEHLİKESİZ
190812
19 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190814
19 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190899
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
190901
İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
TEHLİKESİZ
190902
Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190903
Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190904
Kullanılmış aktif karbon
TEHLİKESİZ
190905
Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi
TEHLİKESİZ
190906
İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
TEHLİKESİZ
190999
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
191001
Demir ve çelik atıkları
TEHLİKESİZ
191002
Demir olmayan atıklar
TEHLİKESİZ
191004
19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
TEHLİKESİZ
191006
19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
TEHLİKESİZ
191106
19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
191199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
191201
Kağıt ve karton
TEHLİKESİZ
191202
Demir metali
TEHLİKESİZ
191203
Demir dışı metal
TEHLİKESİZ
191204
Plastik ve lastik
TEHLİKESİZ
191205
Cam
TEHLİKESİZ
191207
19 12 06 dışındaki ahşap
TEHLİKESİZ
191208
Tekstil malzemeleri
TEHLİKESİZ
191209
Mineraller (örneğin kum, taşlar)
TEHLİKESİZ
191210
Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
TEHLİKESİZ
191212
19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
TEHLİKESİZ
191302
19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
191304
19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
191306
19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
191308
19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
TEHLİKESİZ
200101
Kâğıt ve karton
TEHLİKESİZ
200102
Cam
TEHLİKESİZ
200110
Giysiler
TEHLİKESİZ
200111
Tekstil ürünleri
TEHLİKESİZ
200128
20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
TEHLİKESİZ
200130
20 01 29 dışındaki deterjanlar
TEHLİKESİZ
200132
20 01 31 dışındaki ilaçlar
TEHLİKESİZ
200136
20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
TEHLİKESİZ
200138
20 01 37 dışındaki ahşap
TEHLİKESİZ
200139
Plastikler
TEHLİKESİZ
200140
Metaller
TEHLİKESİZ
200199
Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar
TEHLİKESİZ
200304
Fosseptik çamurları
TEHLİKESİZ
200306
Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
160601
Kurşunlu piller ve akümülatörler
TEHLİKELİ
160602
Nikel kadmiyum piller
TEHLİKELİ
160603
Cıva içeren piller
TEHLİKELİ
200133
16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
TEHLİKELİ
160104
Ömrünü tamamlamış araçlar
TEHLİKELİ
160117
Demir metaller
TEHLİKESİZ
160118
Demir olmayan metaller
TEHLİKESİZ
160119
Plastik
TEHLİKESİZ
160120
Cam
TEHLİKESİZ
20110
Atık metal
TEHLİKESİZ
110501
Katı çinko
TEHLİKESİZ
120101
Demir metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120102
Demir metal toz ve parçacıklar
TEHLİKESİZ
120103
Demir dışı metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120104
Demir dışı metal toz ve parçacıklar
TEHLİKESİZ
160117
Demir metaller
TEHLİKESİZ
160118
Demir olmayan metaller
TEHLİKESİZ
170401
Bakır, bronz, pirinç
TEHLİKESİZ
170402
Alüminyum
TEHLİKESİZ
170403
Kurşun
TEHLİKESİZ
170404
Çinko
TEHLİKESİZ
170405
Demir ve çelik
TEHLİKESİZ
170406
Kalay
TEHLİKESİZ
170407
Karışık metaller
TEHLİKESİZ
191001
Demir ve çelik atıkları
TEHLİKESİZ
191002
Demir olmayan atıklar
TEHLİKESİZ
191202
Demir metali
TEHLİKESİZ
191203
Demir dışı metal
TEHLİKESİZ
200140
Metaller
TEHLİKESİZ
160103
Ömrünü tamamlamış lastikler
TEHLİKESİZ
80317
Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
TEHLİKELİ
120118
Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
TEHLİKELİ
120120
Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
TEHLİKELİ
150110
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
TEHLİKELİ
150202
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
TEHLİKELİ
160107
Yağ filtreleri
TEHLİKELİ
160108
Cıva içeren parçalar
TEHLİKELİ
160121
16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
TEHLİKELİ
160215
Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
TEHLİKELİ
160802
Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
TEHLİKELİ
170204
Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
TEHLİKELİ
170409
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
TEHLİKELİ
170410
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
TEHLİKELİ
170507
Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
TEHLİKELİ
170603
Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
TEHLİKELİ
170901
Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları
TEHLİKELİ
191206
Tehlikeli maddeler içeren ahşap
TEHLİKELİ
191211
Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
TEHLİKELİ
150101
Kağıt ve karton ambalaj
TEHLİKESİZ
150102
Plastik ambalaj
TEHLİKESİZ
150103
Ahşap ambalaj
TEHLİKESİZ
150104
Metalik ambalaj
TEHLİKESİZ
150105
Kompozit ambalaj
TEHLİKESİZ
150106
Karışık ambalaj
TEHLİKESİZ
150107
Cam ambalaj
TEHLİKESİZ
150109
Tekstil ambalaj
TEHLİKESİZ
160213
16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar
TEHLİKELİ
160214
16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
TEHLİKESİZ
200121
Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
TEHLİKELİ
200135
20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
TEHLİKELİ
200136
20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
TEHLİKESİZ
ATIK ADI
AÇIKLAMA
010101
Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010102
Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010306
01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
TEHLİKESİZ
010308
01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
TEHLİKESİZ
010309
01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
TEHLİKESİZ
010399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
010408
01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
TEHLİKESİZ
010409
Atık kum ve killer
TEHLİKESİZ
010410
01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
TEHLİKESİZ
010411
01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010412
01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
TEHLİKESİZ
010413
01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
010499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
010504
Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları
TEHLİKESİZ
010507
01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
TEHLİKESİZ
010508
01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
TEHLİKESİZ
010599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020101
Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020102
Hayvan dokusu atıkları
TEHLİKESİZ
020104
Atık plastikler (ambalajlar hariç)
TEHLİKESİZ
020107
Ormancılık atıkları
TEHLİKESİZ
020109
02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
TEHLİKESİZ
020110
Atık metal
TEHLİKESİZ
020199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020201
Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020202
Hayvan dokusu atığı
TEHLİKESİZ
020203
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020204
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020302
Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020303
Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020305
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020401
Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
TEHLİKESİZ
020402
Standart dışı kalsiyum karbonat
TEHLİKESİZ
020403
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020501
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020502
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020601
Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020602
Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020603
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
020701
Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020702
Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
020703
Kimyasal işlem atıkları
TEHLİKESİZ
020704
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
TEHLİKESİZ
020705
İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
020799
Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
TEHLİKESİZ
030101
Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1)
TEHLİKESİZ
030105
03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1)
TEHLİKESİZ
030199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
030299
Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları
TEHLİKESİZ
030301
Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1)
TEHLİKESİZ
030302
Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
TEHLİKESİZ
030305
Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
TEHLİKESİZ
030307
Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
TEHLİKESİZ
030308
Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
030309
Kireç çamuru atığı
TEHLİKESİZ
030310
Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
TEHLİKESİZ
030311
03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
030399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
040101
Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
040102
Kireçleme atıkları
TEHLİKESİZ
040104
Krom içeren sepi şerbeti
TEHLİKESİZ
040105
Krom içermeyen sepi şerbeti
TEHLİKESİZ
040106
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
TEHLİKESİZ
040107
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
TEHLİKESİZ
040108
Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
TEHLİKESİZ
040109
Perdah ve boyama atıkları
TEHLİKESİZ
040199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
040209
Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
TEHLİKESİZ
040210
Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
TEHLİKESİZ
040215
04 02 14 dışındaki perdah atıkları
TEHLİKESİZ
040217
04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
TEHLİKESİZ
040220
04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
040221
İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
TEHLİKESİZ
040222
İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
TEHLİKESİZ
040299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
050110
05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
050113
Kazan besleme suyu çamurları
TEHLİKESİZ
050114
Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
050116
Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
TEHLİKESİZ
050117
Bitüm
TEHLİKESİZ
050199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
050604
Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
050699
Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
TEHLİKESİZ
050799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060314
06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
TEHLİKESİZ
060316
06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
TEHLİKESİZ
060399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060503
06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
060603
06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
TEHLİKESİZ
060699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060899
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
060902
Fosforlu cüruf
TEHLİKESİZ
060904
06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
TEHLİKESİZ
060999
06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
TEHLİKESİZ
061099
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
061101
Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
TEHLİKESİZ
061199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
061303
Karbon siyahı
TEHLİKESİZ
061399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070112
07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070199
Başka şekilde tanımlanmayan atıklar
TEHLİKESİZ
070212
07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070213
Atık plastik
TEHLİKESİZ
070215
07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
TEHLİKESİZ
070217
07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
TEHLİKESİZ
070299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070312
07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070412
07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070512
07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070514
07 05 13 dışındaki katı atıklar
TEHLİKESİZ
070599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070612
07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
070712
07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
070799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080112
08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
TEHLİKESİZ
080114
08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
TEHLİKESİZ
080116
08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
TEHLİKESİZ
080118
08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
080120
08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
TEHLİKESİZ
080199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080307
Mürekkep içeren sulu çamurlar
TEHLİKESİZ
080308
Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
TEHLİKESİZ
080313
08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
TEHLİKESİZ
080315
08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
TEHLİKESİZ
080318
08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
TEHLİKESİZ
080399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
080410
08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
TEHLİKESİZ
080412
08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
TEHLİKESİZ
080414
08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
TEHLİKESİZ
080416
08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
TEHLİKESİZ
080499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
090107
Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı
TEHLİKESİZ
090108
Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
TEHLİKESİZ
090110
Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
TEHLİKESİZ
090112
09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
TEHLİKESİZ
090199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100101
(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
TEHLİKESİZ
100102
Uçucu kömür külü
TEHLİKESİZ
100103
Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
TEHLİKESİZ
100105
Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
TEHLİKESİZ
100107
Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
TEHLİKESİZ
100115
10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
TEHLİKESİZ
100117
10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
TEHLİKESİZ
100119
10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
TEHLİKESİZ
100121
10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
100123
10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
TEHLİKESİZ
100124
Akışkan yatak kumları
TEHLİKESİZ
100125
Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
TEHLİKESİZ
100126
Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
TEHLİKESİZ
100199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100201
Cüruf işleme atıkları
TEHLİKESİZ
100202
İşlenmemiş cüruf
TEHLİKESİZ
100208
10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
TEHLİKESİZ
100210
Haddehane tufalı
TEHLİKESİZ
100212
10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100214
10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100215
Diğer çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100302
Anot hurdaları
TEHLİKESİZ
100305
Atık alüminyum oksit
TEHLİKESİZ
100316
10 03 15 dışındaki köpükler
TEHLİKESİZ
100318
10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
TEHLİKESİZ
100320
10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
100326
10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100328
10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100330
10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
TEHLİKESİZ
100399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100410
10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100499
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100501
Birincil ve ikincil üretim cürufları
TEHLİKESİZ
100504
Diğer partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100509
10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100511
10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
TEHLİKESİZ
100599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100601
Birincil ve ikincil üretim cürufları
TEHLİKESİZ
100602
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
TEHLİKESİZ
100604
Diğer partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100610
10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100699
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100701
Birincil ve ikincil üretim cürufları
TEHLİKESİZ
100702
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
TEHLİKESİZ
100703
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
TEHLİKESİZ
100704
Diğer partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100705
Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100708
10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100804
Partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
100809
Diğer cüruflar
TEHLİKESİZ
100811
10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
TEHLİKESİZ
100813
10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
TEHLİKESİZ
100814
Anot hurdası
TEHLİKESİZ
100816
10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
100818
10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
100820
10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
TEHLİKESİZ
100899
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
100903
Ocak cürufları
TEHLİKESİZ
100906
10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
100908
10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
100910
10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
100912
10 09 11 dışındaki diğer partiküller
TEHLİKESİZ
100914
10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
TEHLİKESİZ
100916
10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
TEHLİKESİZ
100999
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101003
Ocak cürufları
TEHLİKESİZ
101006
10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
101008
10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
TEHLİKESİZ
101010
10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
TEHLİKESİZ
101099
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101103
Cam elyaf atıkları
TEHLİKESİZ
101105
Partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
101110
10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
TEHLİKESİZ
101112
10 11 11 dışındaki atık camlar
TEHLİKESİZ
101114
10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
TEHLİKESİZ
101116
10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
TEHLİKESİZ
101118
10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101120
10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101201
Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
TEHLİKESİZ
101203
Partiküller ve toz
TEHLİKESİZ
101205
Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101206
Iskarta kalıplar
TEHLİKESİZ
101208
Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
TEHLİKESİZ
101210
10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
TEHLİKESİZ
101212
10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
TEHLİKESİZ
101213
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur
TEHLİKESİZ
101299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
101301
Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
TEHLİKESİZ
101304
Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
101306
Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
TEHLİKESİZ
101307
Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
101310
10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
TEHLİKESİZ
101311
10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlıkompozit malzeme üretim atıkları
TEHLİKESİZ
101313
10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
TEHLİKESİZ
101314
Atık beton ve beton çamurları
TEHLİKESİZ
101399
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
110110
11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
TEHLİKESİZ
110112
11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
TEHLİKESİZ
110114
11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
TEHLİKESİZ
110199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
110203
Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
TEHLİKESİZ
110206
11 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları
TEHLİKESİZ
110299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
110501
Katı çinko
TEHLİKESİZ
110502
Çinko külü
TEHLİKESİZ
110599
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
120101
Demir metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120102
Demir metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120103
Demir dışı metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120104
Demir dışı metal toz ve parçacıklar
TEHLİKESİZ
120105
Plastik yongalar ve çapaklar
TEHLİKESİZ
120113
Kaynak atıkları
TEHLİKESİZ
120199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
150203
15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
TEHLİKESİZ
160106
Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
TEHLİKESİZ
160112
16 01 11 dışındaki fren balataları
TEHLİKESİZ
160115
16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
TEHLİKESİZ
160116
Sıvılaştırılmış gaz tankları
TEHLİKESİZ
160117
Demir metaller
TEHLİKESİZ
160118
Demir olmayan metaller
TEHLİKESİZ
160119
Plastik
TEHLİKESİZ
160120
Cam
TEHLİKESİZ
160122
Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
TEHLİKESİZ
160199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
160214
16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
TEHLİKESİZ
160304
16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
TEHLİKESİZ
160306
16 03 05 dışındaki organik atıklar
TEHLİKESİZ
160505
16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
TEHLİKESİZ
160509
16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar
TEHLİKESİZ
160799
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
160801
Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
TEHLİKESİZ
160803
Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
TEHLİKESİZ
160804
Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
TEHLİKESİZ
161002
16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları
TEHLİKESİZ
161004
16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler
TEHLİKESİZ
161102
16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
TEHLİKESİZ
161104
16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler
TEHLİKESİZ
161106
16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler
TEHLİKESİZ
170101
Beton
TEHLİKESİZ
170201
Ahşap
TEHLİKESİZ
170202
Cam
TEHLİKESİZ
170203
Plastik
TEHLİKESİZ
170401
Bakır, bronz, pirinç
TEHLİKESİZ
170402
Alüminyum
TEHLİKESİZ
170403
Kurşun
TEHLİKESİZ
170404
Çinko
TEHLİKESİZ
170405
Demir ve çelik
TEHLİKESİZ
170406
Kalay
TEHLİKESİZ
170407
Karışık metaller
TEHLİKESİZ
170411
17 04 10 dışındaki kablolar
TEHLİKESİZ
170506
17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
TEHLİKESİZ
170604
17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
TEHLİKESİZ
180107
18 01 06 dışındaki kimyasallar
TEHLİKESİZ
180109
18 01 08 dışındaki ilaçlar
TEHLİKESİZ
180201
Kesiciler (18 02 02 hariç)
TEHLİKESİZ
180203
Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
TEHLİKESİZ
180206
18 02 05 dışındaki kimyasallar
TEHLİKESİZ
180208
18 02 07 dışındaki ilaçlar
TEHLİKESİZ
190102
Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
TEHLİKESİZ
190114
19 01 13 dışındaki uçucu kül
TEHLİKESİZ
190116
19 01 15 dışındaki kazan tozu
TEHLİKESİZ
190118
19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
TEHLİKESİZ
190119
Akışkan yatak kumları
TEHLİKESİZ
190199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
190203
Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
TEHLİKESİZ
190206
19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları
TEHLİKESİZ
190210
19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
TEHLİKESİZ
190299
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
190305
19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
TEHLİKESİZ
190307
19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
TEHLİKESİZ
190401
Vitrifiye edilmiş atıklar
TEHLİKESİZ
190404
Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
TEHLİKESİZ
190801
Elek üstü maddeler
TEHLİKESİZ
190802
Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
TEHLİKESİZ
190805
Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190809
Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
TEHLİKESİZ
190812
19 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190814
19 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190899
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
190901
İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
TEHLİKESİZ
190902
Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190903
Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
190904
Kullanılmış aktif karbon
TEHLİKESİZ
190905
Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi
TEHLİKESİZ
190906
İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
TEHLİKESİZ
190999
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
191001
Demir ve çelik atıkları
TEHLİKESİZ
191002
Demir olmayan atıklar
TEHLİKESİZ
191004
19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
TEHLİKESİZ
191006
19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
TEHLİKESİZ
191106
19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
191199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
TEHLİKESİZ
191201
Kağıt ve karton
TEHLİKESİZ
191202
Demir metali
TEHLİKESİZ
191203
Demir dışı metal
TEHLİKESİZ
191204
Plastik ve lastik
TEHLİKESİZ
191205
Cam
TEHLİKESİZ
191207
19 12 06 dışındaki ahşap
TEHLİKESİZ
191208
Tekstil malzemeleri
TEHLİKESİZ
191209
Mineraller (örneğin kum, taşlar)
TEHLİKESİZ
191210
Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
TEHLİKESİZ
191212
19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
TEHLİKESİZ
191302
19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
191304
19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
191306
19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
TEHLİKESİZ
191308
19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
TEHLİKESİZ
200101
Kâğıt ve karton
TEHLİKESİZ
200102
Cam
TEHLİKESİZ
200110
Giysiler
TEHLİKESİZ
200111
Tekstil ürünleri
TEHLİKESİZ
200128
20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
TEHLİKESİZ
200130
20 01 29 dışındaki deterjanlar
TEHLİKESİZ
200132
20 01 31 dışındaki ilaçlar
TEHLİKESİZ
200136
20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
TEHLİKESİZ
200138
20 01 37 dışındaki ahşap
TEHLİKESİZ
200139
Plastikler
TEHLİKESİZ
200140
Metaller
TEHLİKESİZ
200199
Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar
TEHLİKESİZ
200304
Fosseptik çamurları
TEHLİKESİZ
200306
Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
TEHLİKESİZ
160601
Kurşunlu piller ve akümülatörler
TEHLİKELİ
160602
Nikel kadmiyum piller
TEHLİKELİ
160603
Cıva içeren piller
TEHLİKELİ
200133
16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
TEHLİKELİ
160104
Ömrünü tamamlamış araçlar
TEHLİKELİ
160117
Demir metaller
TEHLİKESİZ
160118
Demir olmayan metaller
TEHLİKESİZ
160119
Plastik
TEHLİKESİZ
160120
Cam
TEHLİKESİZ
20110
Atık metal
TEHLİKESİZ
110501
Katı çinko
TEHLİKESİZ
120101
Demir metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120102
Demir metal toz ve parçacıklar
TEHLİKESİZ
120103
Demir dışı metal çapakları ve talaşları
TEHLİKESİZ
120104
Demir dışı metal toz ve parçacıklar
TEHLİKESİZ
160117
Demir metaller
TEHLİKESİZ
160118
Demir olmayan metaller
TEHLİKESİZ
170401
Bakır, bronz, pirinç
TEHLİKESİZ
170402
Alüminyum
TEHLİKESİZ
170403
Kurşun
TEHLİKESİZ
170404
Çinko
TEHLİKESİZ
170405
Demir ve çelik
TEHLİKESİZ
170406
Kalay
TEHLİKESİZ
170407
Karışık metaller
TEHLİKESİZ
191001
Demir ve çelik atıkları
TEHLİKESİZ
191002
Demir olmayan atıklar
TEHLİKESİZ
191202
Demir metali
TEHLİKESİZ
191203
Demir dışı metal
TEHLİKESİZ
200140
Metaller
TEHLİKESİZ
160103
Ömrünü tamamlamış lastikler
TEHLİKESİZ
80317
Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
TEHLİKELİ
120118
Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
TEHLİKELİ
120120
Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
TEHLİKELİ
150110
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
TEHLİKELİ
150202
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
TEHLİKELİ
160107
Yağ filtreleri
TEHLİKELİ
160108
Cıva içeren parçalar
TEHLİKELİ
160121
16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
TEHLİKELİ
160215
Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
TEHLİKELİ
160802
Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
TEHLİKELİ
170204
Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
TEHLİKELİ
170409
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
TEHLİKELİ
170410
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
TEHLİKELİ
170507
Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
TEHLİKELİ
170603
Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
TEHLİKELİ
170901
Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları
TEHLİKELİ
191206
Tehlikeli maddeler içeren ahşap
TEHLİKELİ
191211
Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
TEHLİKELİ
150101
Kağıt ve karton ambalaj
TEHLİKESİZ
150102
Plastik ambalaj
TEHLİKESİZ
150103
Ahşap ambalaj
TEHLİKESİZ
150104
Metalik ambalaj
TEHLİKESİZ
150105
Kompozit ambalaj
TEHLİKESİZ
150106
Karışık ambalaj
TEHLİKESİZ
150107
Cam ambalaj
TEHLİKESİZ
150109
Tekstil ambalaj
TEHLİKESİZ
160213
16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar
TEHLİKELİ
160214
16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
TEHLİKESİZ
200121
Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
TEHLİKELİ
200135
20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
TEHLİKELİ
200136
20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
TEHLİKESİZ
BİZE ULAŞIN
Acırlı Mahallesi Mardin Caddesi No: 2 Midyat/MARDİN

     : 0 (850) 888-47 00

     : 0 (482) 502-27 00

     : 0 (533) 016-51 78

     : info@hasimoglugeridonusum.com.tr

asdsad